Formació en matèria de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral

Projecte

Taller de formació destinat a personal tècnic i polític de l’ajuntament de 2h de durada. L’objectiu és millorar la comprensió de les violències masclistes, l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, facilitant exemples i promovent la reflexió. Conèixer l’eina dels protocols per a la prevenció i l’abordatge en l’àmbit laboral i el seu abast. Entendre la importància de la prevenció i la detecció precoç. Sensibilitzar respecte als factors de risc i dels impactes en les persones que el pateixen. Conèixer el procediment d’abordatge, els principals actors implicats i les vies de resolució.

Una de les eines més bàsiques de prevenció de les violències masclistes i lgtbifòbiques en l’àmbit laboral, és la sensibilització, conscienciació i formació especialitzada a tota la plantilla. Aquest projecte dona resposta a la voluntat i compromís de formar i prevenir conductes de discriminació i assetjament de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell en el marc del seu Protocol.

Galeria d’imatges